Lieve mensen,

Ik wil een persoonlijke ervaring delen van mijn waarneming van engel Faith tijdens het voorbereiden van de workshop Healing Angels of the Energyfield!

Deze workshop leer je zélf direct contact te leggen met de engelen en doe jij je eigen ervaringen op  (je kunt ze voelen, zien, ruiken, horen, weten dat ze er zijn)

Tijdens mijn voorbereiding op deze prachtige workshop nodigde ik engel Faith uit in mijn bewustzijn, ging met mijn aandacht naar binnen, verbond me via mijn hart met haar en dit is wat ik ervoer;

“Ze komt als grote, helderwitte verschijning. Als een zacht gevuld stralend wit gestalte. Een zacht dansende energie. Als een voile daalt ze rustig neer vanuit de hemel, héél zacht naar beneden….naar me toe.

Dan danst ze rondom me, zwevend in de lucht. Haar energie voelt heel liefdevol en uitnodigend aan.
Ze zegt; come fly with me. Dat wil ik en ik kies ervoor mee te gaan.

Het volgende moment wordt mijn beeld even leeg – zwart- en opeens verschijnen er bergtoppen en sta ik, samen met engel Faith zwevend,zacht dansend bewegend, naast me, bovenop een berg, uitkijkend over prachtige bergtoppen met een enorme reikwijdte aan uitzicht en wit besneeuwde toppen.

En, terwijl ik de weidsheid in me opneem en voel dat dit ook in mij zit geeft Faith me een persoonlijke boodschap; ” Geniet van je vrijheid. Je hebt al zoveel gedaan. GENIET en speel met me.”

Ik voel me verwarmd, geliefd, gesterkt en wederom verrijkt met deze persoonlijke ervaring. De boodschap is in dat moment helemaal passend voor mij!  Moeiteloos en vanuit de energie van ‘me vrij voelen’ en ‘genieten’ ga ik met hernieuwde focus verder in het voorbereiden van deze prachtige workshop!

Wat doen we tijdens de workshop?

In twee dagdelen ga je alle negen engelen van de Integrated Energy Therapy (IET) via meditatieve oefening zelf ervaren.

Ik leer jullie bij elke engel de helende gave die ze aanbieden!

Je formuleert voor jezelf een zuivere intentie waarbij je wenst dat de engel je helpt, heling brengt of helderheid brengt in je leven.

Daarna gaan we hartlinken met de engel (engelenhartlink). Dat is een prachtige manier om je eigen hart te verbinden met het hart van de engel en diens energie in jouw hart te laten stromen en vervolgens door je hele lichaam. Bij dit proces worden jullie steeds stap voor stap door mij begeleid.

Je doet vervolgens in stilte je eigen waarneming op van de engel waarmee je een hartverbinding hebt gemaakt! En ontvangt de helende energieën.

We stemmen ons in deze twee dagdelen af op de Aartsengelen; Ariël, Raphaël, Gabriël en Michaël en de Engelen Celestina, Faith, Cassiël, Daniël en Sarah. Elke engel werkt in op een eigen specifiek geheugengebied op het menselijk lichaam.
We bespreken welke emoties (en onverwerkte emoties tijdens ervaringen in je leven) verbonden zijn aan elk geheugengebied en hoe de engelen ons daarbij kunnen helpen.

Ook deel ik Stevan Thayers doorgekregen gechannelde berichten van elk van deze engelen.

Tenslotte deel ik de waarnemingen zoals de IET wijsheid groep onder leiding van Stevan Thayer de engelen hebben waargenomen in een groepsbijeenkomst. Dit zal bij groepsleden herkenning opleveren ten aanzien van hun eigen ervaringen. Wat het vertrouwen in jezelf prachtig versterkt!

Alvast een tipje van de sluier; Engel Faith werkt binnen de Integrated Energy Therapy (IET) op het gebied van onze schouders. Zij is de engel die ons helpt om geloof in onszelf te ontwikkelen. Ze bevrijdt ons van afhankelijkheid van anderen en helpt ons de zelfbeperkende ‘moetens’ en ‘niet-mogens’ op te ruimen. Haar helende gift: Geloof en de Vrijheid die dit meebrengt!

Kom je óók naar de workshop Healing Angels of the Energyfield? Het wordt prachtig en twee dagdelen genieten!
Dompel je onder in de engelen energie en sta ze toe je leven te ondersteunen.

De boodschappen van de engelen zijn altijd liefdevol en afgestemd op wat jij op dit moment het meest nodig hebt!

Een hartegroet,

Sandra