Inspiratie

´The true sign of intelligence is not knowledge but imagination´.

´Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere´.

´Imagination is everything. It is the preview of life’s coming attractions´.

Albert Einstein

 

‘Projectie maakt waarneming……. Zoals een mens denkt, zo neemt hij waar.
Probeer dan ook niet de wereld te veranderen, maar kies ervoor je denken over de wereld te veranderen.
Waarneming is een gevolg, geen oorzaak. ‘

Een Cursus in Wonderen

 

We maken verhalen over onszelf.
We maken verhalen over anderen.
We maken verhalen over ons leven.
We geloven dat deze verhalen waar zijn.
We leven volgens deze verhalen.
we zien alleen nog wat we geloven.
Onze overtuigingen creëren een tunnelvisie.
Wat daar niet mee overeenkomt, wordt miskend.
Onze verhalen houden ons gevangen.

Waar het oordeel begint, eindigt de waarneming.

                David Dewulf

Vriendelijke niet-oordelende aandacht
Is alles wat nodig is.
Dit geeft ruimte aan het gevoel en aan jezelf.
Dit is een ruimte van heling en respect.

Hoe is het om je gevoel mildheid te schenken,
waardoor het de ruimte krijgt om zichzelf te zijn?

David Dewulf

Ik kan mijn gedachten observeren,
dus ben ik niet mijn gedachten.
Ik kan mijn opinies observeren,
dus ben ik niet mijn opinies.

Ik kan mijn gevoelens observeren,
dus ben ik niet mijn gevoelens,
Ik kan mijn gewaarwordingen observeren,
dus ben ik niet mijn gewaarwordingen.

Ik kan het samenspel tussen mijn gevoelens,
gedachten en gewaarwordingen observeren.

Gedachten versterken gevoelens,
gevoelens kunnen gedachten met zich mee brengen
en zo je waarneming beïnvloeden…

          David Dewulf

Ik ben verantwoordelijk voor wat ik zie.

Ik kies de gevoelens die ik ervaar,

en beslis welk doel ik bereiken wil.

En ik vraag om alles wat mij lijkt te overkomen,

en ontvang zoals ik heb gevraagd.


Een Cursus in Wonderen

Citaten David Dewulf afkomstig uit David Dewulf ; ‘Mindfulness werkboek krachtig en mild leven in het nu’ 2e druk  2010.  p172, p. 152, p.180.

Citaten Een Cursus in Wonderen; 9e druk 2013, Hoofdstuk 21. blz 456 en 459