Cursus; IET® Stappen naar Transformatie, groei en verlichting met de Engelen

Deze cursus is een oprecht cadeau aan je ZELF!

Wat kan er gebeuren?

 * Je ervaart, voelt en weet jezelf verbonden met jezelf en je Goddelijk Zijn.
* Je focust op waar je WEL wilt zijn. En gaat dát energie geven waardoor het versterkt.
* Je leert je over te geven aan de stroom van je leven. (in plaats van
tegen de stroom in te bewegen)
* Je vertrouwen in jezelf & je innerlijke kracht groeit.
* Je boort een groot potentieel in jezelf aan. 
* Je gaat nieuwe mogelijkheden zien in jouw leven en je zielsmissie energie geven en neer te zetten!
* Je leven transformeert naar liefde en licht!

 De ‘IET® Stappen naar transformatie cursus’ is een kracht gevende & transformerende cursus met de IET (Integrated Energy Therapy) Aartsengelen. Deze cursus is ontwikkeld door Stevan J. Thayer. Hij is grondlegger van de Integrated Energy Therapy.

Tijdens deze driedaagse cursus doorloop je als deelnemer zeven stappen van Transformatie zoals Stevan Thayer deze heeft ontwikkeld. Je ontvangt van mij een syllabus als naslagwerk. (zie onderaan de pagina verdiepende info over deze zeven stappen).

Daarnaast integreer ik enkele elementen vanuit de Creatieve Levensloopbaan Counseling in de driedaagse cursus die je meer en meer in contact helpen met jouw ‘essenties’ en ‘hartsverlangens’ door contact te maken met je innerlijke vrolijke kind. 

We werken in alle stappen met prachtige meditatie/visualisatie technieken en ik breng de IET Inwijdings energiestralen in de groepsruimte en de groepsleden gaan hierop mee resoneren. Als groep zetten we een sterk energetisch veld neer.
We verhogen onze vibratie-frequentie. Je laat oude ballast los en zult je visie op je eigen leven versterken om je eigen droomleven te gaan creëren dat haast te mooi is om waar te zijn!

Iedereen kan deze cursus volgen. Je hoeft géén IET practitioner achtergrond te hebben.  

Je leert oude heilige geometrie te gebruiken, gecombineerd met speciale technieken die Stevan J. Thayer heeft gechanneld van engel Ariel, om “de problemen voorgoed uit je weefsels te krijgen”!

Als je wel een IET practitioner bent, zul je merken dat dit een prachtige en zeer krachtige verdieping en verrijking is voor jezelf,
jouw leven en het aanbieden van je helende gaven aan de wereld.

We gaan vanuit plezier, speelsheid en verwondering deze diepgaande & vreugdevolle transformerende reis maken met de IET ® Aartsengelen.

Geef je op via whats app, bellen of mailen! 


Cursusdata: 
In overleg met de deelnemers. Geef je interesse aan, dan noteer ik je naam en neem ik contact op zodra er drie deelnemers zijn.

Tijd:
10.00 uur – 16.30 uur. 


Investering
:
€444,-  (inclusief een syllabus, koffie, thee en gezonde/lekkere hapjes)


Locatie:

De Lighthouse, Eemstraat 15a te Baarn.

Deelnemers:
3 tot 4 deelnemers

Inhoud van de 7 stappen naar Transformatie met de IET® engelen:

Stap 1: Hartlink met je IET® Aartsengelen
Leer hoe je verbinding kunt maken met Aartsengel Ariël. Leer wat een Hartlink is en hoe deze krachtige energie en tool gebruikt kan worden om healing op afstand en direct naar jezelf te sturen in je lichaam, energiecentra, veld en anderen.

Je gaat je tijdens het hartlinken focussen op waarnemingen vanuit je voelen, horen, zien en weten.  We gaan in meditatieve afstemming op de energie van Aartsengel Ariël. We nemen onze intentie voor deze 7 stappen naar transformatie, groei en verlichting cursus mee in de hartlink.

Stap 2: Activeren van je 12-strengen DNA
Deze les gebruiken we de kracht van de IET-energiestraal om je spirituele 12 strengen DNA te (her)activeren en je op één lijn te brengen met de missie van je ziel. Je wordt begeleid in een visualisatie waarin je een  mentaal beeld vormt en een gevoel creëert bij je perfecte leven, fysiek lichaam, levensstijl, levendigheid, romantiek, welvaart en een perfecte wereld.

Stap 3: Je karma opruimen met de energie van engelen 
Bevind je je ooit in dezelfde of op elkaar lijkende onprettige situaties en ervaar je beperkende gewoontepatronen in je leven? 
Deze herhaalde situaties zijn het resultaat van karma (opgeslagen energieresten in je cellen en energieafdrukken in je energievelden van eerder opgedane ervaringen. Dit kan de oorsprong hebben in eerdere levens.
Deze les en meditatie/visualisatie zullen je door een krachtig IET Karma opruimproces leiden om je Karma gemakkelijk en gracieus op te ruimen met de energie van Aartsengel Ariël en Aartsengel Gabriël. Dit is geweldig voor verslavingen, beperkende overtuigingen, patronen, zelfsabotage, angsten en fobieën.

Stap 4: Ware vergeving bereiken
Deze les en meditatie/visualisatie krijgt de focus op ware vergeving. Je vergeeft iemand uit je verleden, iemand uit het heden en je vergeeft jezelf. 

Het is een van de krachtigste lessen, omdat dit krachtige IET-proces je echt helpt om te vergeven en de energieverbinding van oordelen los te laten. Dé sleutel tot vrede in het huidige moment.
Dit bereidt ons goed voor op stap 5. Want met een geopend hartcentrum en losgelaten boosheid (ware vergeving vanuit het hart) kun je bij stap 5 je krachtcentrum op één lijn krijgen met je hartcentrum, zodat je gaat leven vanuit een bekrachtigd hart!

Stap 5: Bekrachtigt hart  & je ware essentiële actie proces
Een Bekrachtigde Hart is het resultaat van de energetische vereniging van het hart en de krachtcentra. Wanneer we door ons leven gaan met de bekrachtigde hartenergie, brengen we automatisch onze ware essentie in de wereld tot uitdrukking in dienstbaarheid aan anderen. 

Aartsengel Ariël beschrijft deze ware essentie als een kernzaad dat in ieder van ons zit. Als we deze ware essentie laten zien, dan zijn we allemaal het perfecte stukje in de gigantische mozaïek van Gods Goddelijke plan. Aartsengel Ariël noemt deze uitdrukking van onze ware essentie onze “essentiële actie”. Deze les en meditatie/visualisatie zullen ons helpen te leven vanuit een bekrachtigd hart.

Stap 6: Vooruitgang door je Toekomstig Leven
Je hebt misschien ervaring met (of kennis over) regressies naar vorige levens,  waarin je een begeleide reis terug maakt naar een van je vorige levens om een ​​karmisch probleem te genezen. 

In deze les en meditatie/visualisatie reizen we niet achteruit, maar voorwaarts met de hulp van Aartsengel Ariël en onze zielenraad naar een toekomstig leven, waarin we erin geslaagd zijn al onze lessen onder de knie te krijgen en we ons ware levensdoel leven.

Dus een leven waarin je vanuit een bekrachtigd hart je ware essentiële actie leeft.
Waarbij je al je gaven en talenten kunt benutten, terwijl je je Goddelijk plan voor dat leven moeiteloos uitvoert.
Je gaat dit voelen, ervaren, zien, horen en weten!
Je ontvangt wijsheid van jouw zieleraad en we brengen dan de energie van dat toekomstige leven terug in dit leven.

Dit eenmaal ervaren, versnel je je spirituele groei.
Omdat je nu alle nieuwe inzichten, informatie en ervaringen hebt ingeprent in je cellulair geheugen.
Dit opent krachtig nieuwe mogelijkheden in je huidige leven.

Stap 7: Het IET-vrijheidsproces, vrijheid van mede-afhankelijkheid
Deze les en meditatie/visualisatie zullen je door een IET-proces leiden waarbij je de koorden van mede-afhankelijkheid doorsnijdt die je ervan weerhouden om de essentiële actie van je leven te leven. 
We leren hier meer over en door koorden door te snijden met relaties uit het verleden en het heden, ben je in staat om een ​​deel van de kracht die je hebt weggegeven terug te halen en terug te geven wat je energetisch ook hebt afgenomen. 
Deze les is geweldig en helpt enorm bij het genezingsproces! We doen dit met de energie van de engelen halo.