Visie en missie

Mijn visie

In mijn visie zijn wij op aarde om met elkaar te creëren, te ontdekken, te ontwikkelen. En dat wij daartoe over een enorm groeipotentieel beschikken. (creatiekracht)

Dat we onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar en met de aarde (en alles dat daarop leeft).

Dat de stroom van het hart – liefde – de bron is van waaruit we tot bloei komen en waarmee we in contact staan met ‘waarheid’ (over wie we in wezen zijn).

Dat persoonlijke ontwikkeling en groei samenhangt met:
– vergroten van ons bewustzijn (onze gedachten, gevoelens, woorden, daden) –
– onszelf liefdevol onder ogen komen –
– verantwoordelijkheid nemen voor onszelf –
– acceptatie van onszelf in het hier en nu –
– bewust worden van zijn –

Om te komen tot groeistappen en innerlijke transformatie.
En steeds meer te gaan leven en werken vanuit innerlijke leiding en met stralende ogen!

Ik begeleid mensen om vanuit mildheid, speelsheid en creativiteit naar zichzelf te (leren) kijken in werk en leven. En vanuit deze energie het zelfbewustzijn te vergroten, meer ruimte te creëren en innerlijke kracht te versterken! 

Mijn missie;

Ik voel het als mijn missie om bij te dragen aan het creëren van een wereld waarin we met open harten verbonden zijn met onszelf en elkaar.

Mijn kracht is vanuit mijn hartsverbinding andere mensen deze verbinding in zichzelf weer te helpen ervaren.

Zodat mensen van daaruit komen tot meer zelfvertrouwen, ontspanning, bezieling en vervulling in leven en werk.