Visie en missie

Mijn visie

In mijn visie zijn wij op aarde om met elkaar te creëren, te ontdekken, te ontwikkelen. En dat wij daartoe over een enorm groeipotentieel beschikken. (creatiekracht)

Dat we onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar en met de aarde (en alles dat daarop leeft).

Dat de stroom van het hart – liefde – de bron is van waaruit we tot bloei komen en waarmee we in contact staan met ‘waarheid’ (over wie we in wezen zijn).

Dat persoonlijke ontwikkeling en groei samenhangt met:
– vergroten van ons bewustzijn (onze gedachten, gevoelens, woorden, daden) –
– onszelf liefdevol onder ogen komen –
– verantwoordelijkheid nemen voor onszelf –
– acceptatie van onszelf in het hier en nu –
– bewust worden van zijn –

Om te komen tot groeistappen en innerlijke transformatie.
En steeds meer te gaan leven en werken vanuit innerlijke leiding en met stralende ogen!

Ik begeleid mensen om vanuit mildheid, speelsheid en creativiteit naar zichzelf te (leren) kijken in werk en leven. En vanuit deze energie het zelfbewustzijn te vergroten, meer ruimte te creëren en innerlijke kracht te versterken! En te komen tot een heldere visie op het meest energie gevende en zinvolle loopbaanpad.

Mijn missie

‘Mijn missie statement’:

In leven en werk,
in een natuurlijke, voedende omgeving,
met hoofd en hart,
speels en met diepgang,
in contact te zijn
met mezelf en anderen,
en de energie te laten stromen.

Ik wil vanuit mijn visie graag mijn steentje bijdragen. Ik zie van nature het mooie in mensen en zie het als mijn missie om mensen weer in contact te brengen met (vergeten delen van) zichzelf. Mensen te helpen zich weer verbonden te voelen met een grotere krachtbron in zichzelf. De krachtbron die in ieder mens aanwezig is en je in je dagelijks leven kunt ervaren. Sommigen noemen het ‘het AL’ of ‘een bron van liefde’. Ik wil mensen inspireren vanuit het ‘hele zelf’ naar zichzelf te kijken en daarvanuit hun leven en werk vorm te geven.

Deze verbinding creëert mildheid, naar jezelf en de ander. Je hart gaat openstaan voor jezelf en de ander. Vergelijk het alsof je kijkt vanuit de ogen van de onvoorwaardelijk liefhebbende ouder naar zijn kind. Je maakt andere keuzes, gaat met een andere bril kijken en de wereld om je heen verandert mee.

Verbonden met deze kracht voel je je sterker, positiever, en zo je wilt noemen: ‘bezield’. Het leven kent nog steeds uitdagingen op je pad, maar je benadert ze op een andere manier en de ervaringen dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling.

Mijn missie samengevat:
Mijn steentje bijdragen aan het creëren van een wereld waarin we met open harten verbonden zijn met onszelf en elkaar. Dit doe ik vanuit verbinding met mezelf. Mijn kracht is vanuit deze verbinding andere mensen deze verbinding in zichzelf weer te helpen ervaren. Zodat mensen van daaruit komen tot meer zelfvertrouwen, ontspanning, bezieling en vervulling in leven en werk.