IET Stappen naar Transformatie

IET® Stappen naar Transformatie, groei en verlichting met de Aartsengelen

De Stappen naar transformatie cursus is een vreugdevolle transformerende cursus, gevuld met energetische groei, die we samen met de IET ® (Integrated Energy Therapy) Aartsengelen maken.   

Deze cursus is ontwikkeld door Stevan J. Thayer.  Hij heeft de stappen verspreid over meerdere jaren gechanneld doorgekregen van Aartsengel Ariël. Steeds passen de ‘stappen’ die doorgegeven werden perfect bij de Engelentrilling die de aarde ontving op dat moment. Dit proces duurde tot 2013.

Ik bied de cursus in verkorte versie aan!
Bestaande uit drie dagdelen!

De cursus bestaat uit krachtige meditatie/visualisaties.
Afwisselend nodigen we de Aartsengelen Ariël, Raphaël, Gabriël en Michael uit om hun helende gaven door ons te laten stromen. Deelnemers worden niet ingewijd, zoals bij de IET practitioner cursussen.

In plaats daarvan worden de ‘inwijdings IET® energiestralen door Sandra op verschillende momenten in de groep gebracht via onze hartverbindingen en deelnemers resoneren daarop mee.

Je 12 strengen DNA wordt geactiveerd, wat maakt dat je in lijn komt met je zielsmissie en heling ontvangt op diverse niveaus. (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel)

Samen met de Aartsengelen en je Hoger Zelf verander je je bewustzijn. Je kunt ervaren en ontdekken hoe krachtig je begeleid wordt door je eigen gidsen en je versterkt je dagelijkse ‘in lijn zijn met’ je Hoger Zelf.

Het grote potentieel dat in je zit kan zich verder gaan ontwikkelen. Je laat oude ballast los.  Je activeert en versterkt een ‘leven vanuit je hart‘.

We werken vanuit ontspanning & plezier met visualisaties, heilige geometrie en meer.
We werken samen met de vier Aartsengelen Ariël, Raphaël, Gabriël en Michaël. 

AGENDA 2022 

IET Stappen naar Transformatie Cursus

Donderdag 12 mei 2022   

Donderdag 19 mei 2022
Donderdag 9 juni 2022


Locatie:  De Lighthouse in Baarn
Cursusdelen van 9.45-13.45 uur

Investering:  €225,- voor deze 3 dagdelen.

Betaal en deelnamevoorwaarden: 
Na de betaling van €225,- is je deelname definitief bevestigd.
Kosteloos annuleren kan tot twee weken vóórafgaand aan de eerste ochtend van de workshopreeks.
Daarna is restitutie van het cursusbedrag niet meer mogelijk.

Verdiepende uitleg cursusinhoud:

Stap 1: Hartlink met IET® Aartsengel Ariël;
We maken een hartsverbinding met Aartsengel Ariël. 
Je gaat je tijdens het hartlinken afwisselend focussen op waarnemingen vanuit je voelen, horen, zien en weten. We nemen onze intentie voor deze cursus mee in de hartlink uitnodiging.

Stap 2: Activeren van je 12-strengen DNA
Leer meer over je 12-strengen DNA. Met de kracht van de Violette helende IET®-energiestraal zal Aartsengel Ariël je spirituele 12 strengen DNA  (her)activeren en je op één lijn brengen met de missie van je ziel. Je wordt aansluitend begeleid in een visualisatie waarin je een mentaal beeld vormt en een gevoel creëert bij je ideale leven, fysiek lichaam, levensstijl, levendigheid, romantiek, welvaart. Focus je op je hartsverlangens en je hoogste visie op jouw leven!

Stap 3: Je karma opruimen met de energie van engelen 
Bevind je je ooit in dezelfde situaties  of ervaar je beperkende gewoontepatronen in je leven? 
In deze herhaalde situaties zitten liefdevolle zielslessen om te doorgronden en te leren in dit leven. (denk aan; zelf keuzes leren maken, geduld oefenen, assertiviteit, balans tussen geven en nemen, begrenzen, liefdevol naar jezelf zijn, vergeving, compassie, zachtheid etc)
Soms stapelt de energie van zo’n zielsles echter enorm op en zie je door de bomen het bos niet meer. Samen met de energie van Aartsengel Gabriël word je door middel van meditatie/visualisatie geleid door een krachtig IET® Karma opruimproces om je Karma (aantrekking van lessen op een bepaald thema) te verzachten en stukken op te ruimen.

Stap 4: Ware vergeving 
Deze les en meditatie/visualisatie krijgt de focus op acceptatie van het heden en op vergeving. Vanuit acceptatie kun je gaan ervaren hoe het voelt om iemand uit je verleden, iemand uit het heden en jezelf vergeving aan te bieden. 
Dit kan je helpen de energieverbinding van oordelen los te laten. De sleutel tot vrede in het huidige moment.

Stap 5: Bekrachtigt hart  & je ware essentiële actie proces
Het Bekrachtigde Hart is het resultaat van de energetische vereniging van het hart en de krachtcentra. Wanneer we door ons leven gaan met de bekrachtigde hartenergie, brengen we automatisch onze ware essentie in de wereld tot uitdrukking in dienstbaarheid aan anderen. 

Aartsengel Ariël beschrijft deze ware essentie als een kernzaad dat in ieder van ons zit. Als we deze ware essentie laten zien, dan zijn we allemaal het perfecte stukje in de gigantische mozaïek van Gods Goddelijke plan. Aartsengel Ariël noemt deze uitdrukking van onze ware essentie onze “essentiële actie”. De focus ligt via meditatie/visualisatie om ons te helpen te leven vanuit een bekrachtigd hart. 

Naast dit zullen we met Aartsengel Michaël en Aartsengel Raphaël werken en hen vragen ons te helpen de koorden te snijden die ons vast houden in oordelen, angst en meer.. Zodat we ons vrij voelen ons leven in te vullen naar ons eigen verlangen en hartewensen.