IET 14 stappen naar Transformatie

IET® 14 stappen naar Transformatie, groei en verlichting met de Engelen

De 14 stappen naar transformatie cursus is een vreugdevolle transformerende cursus, gevuld met energetische groei, die we samen met de IET ® (Integrated Energy Therapy) Engelen maken.   

Deze cursus is ontwikkeld door Stevan J. Thayer.  Hij heeft de stappen verspreid over meerdere jaren gechanneld doorgekregen van Aartsengel Ariël. Steeds passen de ‘stappen’ die doorgegeven werden perfect bij de Engelentrilling die de aarde ontving op dat moment. In 2013 was de cursus compleet!

Alle stappen bevatten prachtige meditatie/visualisaties en IET® Master Instructor Sandra brengt de IET energiestralen in de groep. Je wordt als deelnemer niet ingewijd in de energiestralen zoals bij de IET practitioner cursussen, maar jouw 12 strengen DNA worden wel geactiveerd, wat maakt dat je in lijn komt met je zielsmissie en heling ontvangt op diverse niveaus. (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel)

Door in groepsverband te werken versterken we de energie en onze energetische groei ervaringen!  We werken aan onze eigen heling, groepsheling en heling voor de wereld.

De Engelen verhogen je bewustzijn en trillingsfrequentie. Het grote potentieel dat in je zit kan zich verder ontwikkelen. Je laat oude ballast los.  Je activeert en versterkt een ‘leven vanuit je hart‘.

Je leert hand mudra’s om de 14 geleerde stappen te kunnen her-activering op elk moment! 

We werken vanuit ontspanning & plezier met visualisaties, heilige geometrie en meer.
We werken intensief samen met de negen Helende Engelen van het Energieveld. 
Vul jezelf op met heling-vergeving-liefde en straal je liefde en heling de wereld in.
Een onvergetelijke ervaring en verrijking!

Deze 14 stappen naar Transformatie cursus bestaat uit twee cursusdelen. 
Per cursusdeel ontvang je een syllabus vanuit de Center of Being en een certificaat voor deelname.

AGENDA 2022

DONDERDAGEN  (steeds van 9.30 tot 13.30 uur)

Deze cursus heeft de volgende cursusdata:

Do. 24 februari 2022    
Do. 10, 17, 24 en 31 maart 2022
Do. 7 en 14 april 2022


Heb je interesse in deze 7 dagdelen cursus, laat het me weten!

Locatie:  de Lighthouse, Baarn

Maximaal 6 deelnemers per cursusgroep i.v.m. huidige Coronamaatregelen.
We zitten in een ruime locatie, met goede ventilatie.
Er is een ionisator aanwezig die continu de lucht zuivert van virusdeeltjes.
We houden ruim 1,5 meter afstand van elkaar.

Investering:  €525,- voor gehele cursus van 7 dagdelen. 

Je hoeft hiervoor geen eerdere IET ervaring te hebben, maar als je dat wel hebt, zul je ervaren dat dit een fantastische uitbreiding , verdieping en verrijking is voor jezelf en als IET ® practitioner!


Het motto van het IET
® 14 Stappen naar Transformatie-programma is: “geen plezier beleefd – geen schat gevonden”. – no pleasure, no treasure !

Verdiepende uitleg cursusinhoud 14 stappen:
De eerste 7 stappen naar Transformatie met de IET® Engelen:

Stap 1: Hartlink met je IET® engelen
Leer hoe je verbinding kunt maken met je engelen en ontdek wie de engelen zijn van het Healing Energy Field die in de IET® wordt gebruikt. Leer wat een Hartlink is en hoe deze krachtige energie en tool gebruikt kan worden om healing op afstand en direct naar jezelf te sturen in je lichaam, energiecentra, energieveld en naar anderen.
Je gaat je tijdens het hartlinken focussen op waarnemingen vanuit je voelen, horen, zien en weten. We nemen onze intentie voor deze 14 stappen naar transformatie, groei en verlichting cursus mee in de hartlink.

Stap 2: Activeren van je 12-strengen DNA
Deze les gebruiken we de kracht van de IET-energiestraal om je spirituele 12 strengen DNA te (her)activeren en je op één lijn te brengen met de missie van je ziel. Je wordt begeleid in een visualisatie waarin je een  mentaal beeld vormt en een gevoel creëert bij je perfecte leven, fysiek lichaam, levensstijl, levendigheid, romantiek, welvaart en een perfecte wereld.

Stap 3: Je karma opruimen met de energie van engelen 
Bevind je je ooit in dezelfde situaties  en beperkende gewoontepatronen in je leven? 
Deze herhaalde situaties zijn het resultaat van karma. Deze les en meditatie/visualisatie zullen je door een krachtig IET Karma opruimproces leiden om je Karma gemakkelijk en gracieus op te ruimen met de energie van Engelen. Dit is geweldig voor verslavingen, beperkende overtuigingen, patronen, zelf sabotage, angsten en fobieën.

Stap 4: Ware vergeving bereiken
Deze les en meditatie/visualisatie krijgt de focus op ware vergeving. Je vergeeft iemand uit je verleden, iemand uit het heden en je vergeeft jezelf. 
Het is een van de krachtigste lessen, omdat dit krachtige IET-proces je echt helpt om te vergeven en de energieverbinding van oordelen los te laten. De sleutel tot vrede in het huidige moment.
Dit bereidt ons goed voor op stap 5. Want met een geopend hartcentrum en losgelaten boosheid (ware vergeving vanuit het hart) kun je bij stap 5 je krachtcentrum op één lijn krijgen met je hartcentrum, zodat je gaat leven vanuit een bekrachtigd hart!

Stap 5: Bekrachtigt hart  & je ware essentiële actie proces
Het Bekrachtigde Hart is het resultaat van de energetische vereniging van het hart en de krachtcentra. Wanneer we door ons leven gaan met de bekrachtigde hartenergie, brengen we automatisch onze ware essentie in de wereld tot uitdrukking in dienstbaarheid aan anderen. 

Aartsengel Ariel beschrijft deze ware essentie als een kernzaad dat in ieder van ons zit. Als we deze ware essentie laten zien, dan zijn we allemaal het perfecte stukje in de gigantische mozaïek van Gods Goddelijke plan. De engelen noemen deze uitdrukking van onze ware essentie onze “essentiële actie”. Deze les en meditatie/visualisatie zullen ons helpen te leven vanuit een bekrachtigd hart.

Stap 6: Vooruitgang door je Toekomstig Leven.
Je hebt vast gehoord over regressies naar vorige levens,  waarin je een begeleide reis terug maakt naar een van je vorige levens om een ​​karmisch probleem te genezen. 

In deze les en meditatie/visualisatie reizen we niet achteruit, maar voorwaarts met de hulp van onze engelen en zielenraad naar een toekomstig leven, waarin we erin geslaagd zijn al onze lessen onder de knie te krijgen en we ons ware levensdoel leven.

Dus een leven waarin je vanuit een bekrachtigd hart je ware essentiële actie leeft. Waarbij je al je gaven en talenten kunt benutten, terwijl je je Goddelijk plan voor dat leven moeiteloos uitvoert. Je gaat dit voelen, ervaren, zien, horen en weten! Je ontvangt wijsheid van jouw zieleraad en we brengen dan de energie van dat toekomstige leven terug in dit leven.
Dit eenmaal ervaren, versnel je je spirituele groei. Omdat je nu alle nieuwe inzichten, informatie en ervaringen hebt ingeprent in je cellulair geheugen. Dit opent  krachtig nieuwe mogelijkheden in je huidige leven.

Stap 7: Het IET-vrijheidsproces, vrijheid van mede-afhankelijkheid
Deze les en meditatie/visualisatie leiden je door een IET-proces waarbij je de koorden van mede-afhankelijkheid doorsnijdt die je ervan weerhouden om de essentiële actie van je leven te leven. We leren hier meer over en door koorden door te snijden met relaties uit het verleden en het heden, ben je in staat om een ​​deel van de kracht die je hebt weggegeven terug te halen. Én terug te geven wat je energetisch ook hebt afgenomen. Deze les is geweldig en helpt enorm bij het genezingsproces! We doen dit met de energie van de Engelen halo.


Cursusdeel 2: De hogere stappen naar transformatie
:           

Stap 8: WAG Fase 1 en 2 ~ Grid Healing 
Dit is een les met een uitgebreide healing waarin je wordt geplugd/gelinkt naar alle World Angel Grid (WAG) lagen. WAG is een netwerk van Engelen energie, gecreëerd door de negen helende engelen van het energieveld in samenwerking met IET Master Instructors over de hele wereld. Dit is op verzoek van de engelen tot stand gekomen. En rondom de aarde geweven in lagen.
Een prachtig en diepgaand proces terwijl je leert en oefent hoe je weerstand tegen liefde kunt opruimen en empowerment in jezelf en mensen over de hele wereld kunt bieden ten behoeve van alle levende wezens. 

Stap 9: WAG Fase 3 ~ Pure  Vreugde
Ben je klaar om pure VREUGDE te leven, je natuurlijke staat van zijn? Wil je met de Cherubijnen spelen en hun bruisende energie voelen? Leer en oefen met het toevoegen van een laag Pure Vreugde aan het World Angel Grid met behulp van de Cherubijnen. Dit kan zo vaak als je wilt opnieuw worden gedaan. Er is maar een klein beetje vreugde nodig om een heleboel angst te overwinnen. Tijdens deze les straal je een kristal in tot vreugdesteen die je steeds weer kunt gebruiken om iemand of jezelf te zegenen. Dit verhoogt keer op keer je energie tot de energie van pure vreugde.

Stap 10: WAG Fase 4 ~ Compassie
Tijdens deze stap bouwen we verder op de energie van Vreugde en brengen onze energie naar een hogere trilling van Compassie.
Vanuit onze verbinding met het WAG en ons bekrachtigde hart bied je compassie aan jezelf en anderen. Je ervaart Aartsengel Ariel’s Harte Zaadjes Ontwakings proces en zult steeds meer energie van Compassie in jezelf activeren.
Laat de energie van liefdevolle zachtheid en Compassie je voeren naar de Dimensie van Liefde.

Stap 11: Thuiskomen
Tijdens deze stap kom je thuis bij je Ware Zelf.
Je zult je persoonlijke engelgids ontmoeten die je zal helpen om jouw speciale Healing en Empowerment Heartlight-kleuren te ontdekken.
De engelgids zal vervolgens met je samenwerken om een ​​veilig en krachtig innerlijk heiligdom te creëren.  Je zult dan energetisch diep in dit heiligdom gaan om de energie te ervaren van de verhoogde staat van Eenheidsbewustzijn..

Stap 12: Eenheid in Actie – De kristallen sleutel
Vanuit Eenheid word je gebracht naar de Kristallen Vibratie.
Je reist met je engelen naar de Kristallen Bibliotheek waar je, in samenwerking met de steun van je persoonlijke engelengids, je eigen persoonlijke kristalsleutel zult creëren van een door jou naar de les meegenomen kristal. Deze kristalsleutel wordt door de engelen gecodeerd met de taal van licht en liefde om jouw Harte Code te ontsluiten en ‘Eenheid in Actie’ te worden.
Als de Energie van Eenheid is uitgelijnd met onze Harte Code, dan ervaren we passie. En het is door onze passie dat God ons stuurt en leidt.

Stap 13: Het IET® Verlichtingsproces
Je wordt stap voor stap  meegenomen in het creëren van een nieuw energiecentrum in je lichaam dat een “Hartster” wordt genoemd. Door vortexenergie en heilige geometrie te gebruiken, zul je je Aarde Ster samenvoegen met je Zielester om je leven op één lijn te brengen met de energie van de Eenheidsgolf. En de optimale energetische vibratie creëren zodat je de ervaring van verlichting kunt ervaren.

Stap 14: Liefde Zijn-Liefde Leven
Bouw je eigen persoonlijke engelen energienetwerk dat door de engelen in je menselijke energieveld zal worden geweven.
Je Hartster wordt uitgelijnd op de Eenheidsgolf en je verschuift je bewustzijn naar een diepe staat van ZIJN, waardoor je ten diepste pure onvoorwaardelijke liefde kunt ervaren en leven.  Breng onvoorwaardelijke liefde in elk aspect van je dagelijkse leven.